Simpanan Asas yang diperlukan dalam Akaun 1

Umur Simpanan Asas yang diperlukan dalam akaun 1 (RM) Umur Simpanan Asas yang diperlukan dalam akaun 1 (RM)
18 1,000 37 34,000
19 2,000 38 37,000
20 3,000 39 41,000
21 4,000 40 44,000
22 5,000 41 48,000
23 7,000 42 51,000
24 8,000 43 55,000
25 9,000 44 59,000
26 11,000 45 64,000
27 12,000 46 68,000
28 14,000 47 73,000
29 16,000 48 78,000
30 18,000 49 84,000
31 20,000 50 90,000
32 22,000 51 96,000
33 24,000 52 102,000
34 26,000 53 109,000
35 29,000 54 116,000
36 32,000 55 120,000
Contoh : Ahmad berumur 26 tahun. Berdasarkan penyata yang terkini, jumlah simpanannya dalam akaun 1 ialah RM50,000. Dengan merujuk kepada jadual Simpanan Asas di atas, simpanan asas yang diperlukannya dlm Akaun 1 ialah RM11,000. Ini bermakna dia layak mengeluarkan jumlah minimum RM1,000 dan maksimum RM7,800 [(RM50,000-RM11,000) X 20%] daripada simpanan KWSP nya untuk pelaburan dalam dana Unit Amanah.